Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden
HUURCONTRACT termen betalingAan zijn reservering de klant loonlijst aan de eigenaar een aanbetaling Pennenvriend naar 30% van de prijs van de huren.De klant loonlijst de balans van de prijs van de blijven de meer laat 15 dagen voor de datum van aankomst.Als de reservering is gedaan minder van 15 dagen voor de datum van begin van blijven de klant loonlijst de volledige prijs van het verblijf en de borg bij bevestiging van de reservering door de eigenaar.Een fout voor de huurder klantte vervullen van de betalingenop tijd, de eigenaarbehoudt zich het recht voor de reservering te grieven van de klant te annuleren voor het verblijf op grondin sectie 7.1.B van de algemene voorwaarden.De blijven niet zullen in geen geval begin zonder dat de klant heeft betaald de totaal van de bedrag van de prijs van de verblijf en de aanbetaling aan de eigenaar.De klant voert alles uit betalingen in het kader dedit artikel ten behoeve van de eigenaar dooroverschrijving op het bankrekeningnummer BE93732053429267 BIC (CREGBEBB) Bank (CBC België) hervat zeker de bevestiging van reservering met de mededeling hierin vermeld.De prijs is inclusief de eindschoonmaak, de levering van beddengoed, de badhanddoeken en de kosten (water, elektriciteit, verwarming) volgens de algemene voorwaarden.Algemene verkoopvoorwaarden
Art. 1. Identificatie, definities en reikwijdte van de algemene voorwaarden van het contract voor de levering van een gemeubileerd gebouw aan de huurder klant namens de eigenaar1.1. identificatie

Zijn bankgegevens zijn als volgt: IBAN: BE93 7320 5342 9267 - Bic: CREGBEBB. 1.2. Definities We bedoelen:

"Klant": de huurder die een woning reserveert die de eigenaar op de website beschikbaar stelt.

"Contract": het leveringscontract dat de eigenaar aan het einde van de reserveringsprocedure aan de klant bindt, inclusief deze algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden voor toegang tot de accommodatie.

"Eigenaar": de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het gemeubileerde gebouw en verantwoordelijk is voor de verhuur ervan.

"Wonen":het onroerend goed beschreven in de bijzondere voorwaarden van het huurcontract van een gebouw dat is ingericht en gereserveerd door de huurder voor een specifiek verblijf.

"Welcome manager": de natuurlijke persoon die door de eigenaar is aangewezen om de klant te ontvangen en de formaliteiten van de receptie af te handelen (zoals het overhandigen van de sleutels, enz.).

"Prijs van het verblijf": Dit is de prijs inclusief belastingen van de bezetting van de accommodatie, vermeld op de pagina van de presentatie van de op de website gepubliceerde woningen, exclusief de borg, voor de geselecteerde periode rekening houdend met het aantal deelnemers dat door de klant is opgegeven tijdens de boekingsprocedure, verplichte kosten.

"Huur": dit is het huurbedrag dat wordt vermeld op de pagina voor het indienen van woningen die op de website is geplaatst.

"Niet-naleving": het feit dat een eigendom niet overeenkomt met de beschrijvende informatie op de sitewebsite of in het inventarisrapport.

"Defectiviteit" betekent dat een goed of uitrusting van de laatste defect is, of defect raakt.1.3. strekking

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de huurder en de eigenaar. Ze vormen een essentieel onderdeel van het contract. Bijgevolg kan van deze voorwaarden alleen worden afgeweken als de eigenaar vooraf en schriftelijk heeft ingestemd. Daarom kan de klant op geen enkele manier aanspraak maken op de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, wat deze ook zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden, moet hij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aanvragen. In dit geval blijven de algemene voorwaarden op aanvullende wijze van toepassing.

Art. 2. Doel en totstandkoming van het contract2.1. voorwerp

De eigenaar stemt in met de voorwaarden van dit contract om de huurder een woning beschikbaar te stellen zonder ooit persoonlijk van de woning te genieten. De eigenaar zorgt voor het beheer van de reserveringen en ontvangt de betaling van de prijs van het verblijf en het geval van de aanbetaling.2.2. Vorming van het contract

Het aanbod van het aanbieden van huisvesting wordt exclusief door de eigenaar op de website gepresenteerd en is geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid van huisvesting en voorwaarden die worden bepaald door de algemene voorwaarden en speciale.

De eigenaar stelt de huurder, alvorens zijn reservering te bevestigen, toegang tot de gegevens die hij heeft gecodeerd. Deze toegang bestaat uit een webpagina waarop de klant wordt uitgenodigd om alle modaliteiten van zijn reservering te bevestigen, die hij kan wijzigen, indien hij dat wenst.

Door op de knop "Nu boeken" te klikken, verklaart de huurder dat hij de algemene voorwaarden voor beschikbaarheid en de speciale voorwaarden die daar verschijnen heeft gelezen en aanvaard. Deze stap vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

Door de overeenkomst met de bepalingen van de algemene en bijzondere voorwaarden te ondertekenen, wordt de huurder-klant dus naar behoren geïnformeerd dat hij een contractuele relatie met deze voorwaarden aangaat. Vanaf dit moment is de klant daarom verplicht om de eigenaar het bedrag te betalen zoals bepaald in de boekingsprocedure.

Meer specifiek wordt het contract afgesloten aan het einde van de volgende technische stappen:

Stap 1:

Selectie van het vakantiehuis voor een bepaalde periode;

Stap 2:

Identificatie van de tenant-client via e-mail (als een nieuwe gebruiker of als een voormalige gebruiker).Het vermeldt de vermeldingen van de samenstelling van de groep van de deelnemers aan het verblijf, het invoegen van een mogelijke promotiecode;

Stap 3:

De klant-nieuwe gebruiker moet zijn persoonlijke gegevens meedelen: achternaam, voornaam, adres en telefoonnummer.

Stap 4:

De klant wordt uitgenodigd om zijn reservering te bevestigen op een pagina die de voorwaarden hiervan samenvat. Als de voorwaarden van zijn reservering niet in overeenstemming zijn met zijn wensen, kan hij terugkeren naar de vorige stappen door te klikken op het nummer van de stap waarin hij een informatie wenst te wijzigen; De klant klikt op de knop "Nu boeken".

Stap 5:

De pagina biedt de klant alle informatie met betrekking tot zijn reservering: het te betalen bedrag en de details van de betalingsvoorwaarden; belangrijke documenten; ... De klant kan de details van het contract (her) lezen in de geselecteerde taal,Art. 3. Minderheid

In geen geval zal de eigenaar ermee instemmen een contract te sluiten met een persoon jonger dan 18 jaar. Alle boekingen gemaakt door personen jonger dan 18 jaar worden als niet-bestaand beschouwd, zonder dat de klant enige schadevergoeding van de eigenaar kan eisen.

De klant is verplicht de eigenaar alle directe en indirecte gevolgen te vergoeden die verband houden met het feit dat hij een reservering heeft gemaakt door onjuiste gegevens in te voeren.Art. 4. Ontbreken van het herroepingsrecht

Volgens artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht kan de klant in het geval van een overeenkomst tot het verlenen van accommodatiediensten anders dan voor residentiële doeleinden, het herroepingsrecht niet binnen 14 dagen na zijn voorbehoud onverminderd zijn recht om het contract te beëindigen of over te dragen overeenkomstig de artikelen 5 en 7.Art. 5. Toewijzing van het contract

De klant heeft geen recht op toewijzing van het contract, tenzij de schriftelijke overeenkomst van de eigenaar ten minste 15 dagen vóór de datum van het begin van het verblijf is.

De eigenaar behoudt zich het discretionaire recht voor om de toewijzing van het contract te weigeren.

De klant-verkoper en de cessionaris zijn in elk geval hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van het Contract, en in het bijzonder voor de betaling van de prijs van het verblijf en, in voorkomend geval, van de aanbetaling.

Als de klant het contract toewijst zonder dat aan de voorwaarden in lid 1 is voldaan, wordt het contract automatisch beëindigd en betaalt de klant de eigenaar de in artikel 7.2 vastgestelde vergoeding.Art. 6. Opschortende toestand

De klant die tijdens de reserveringsprocedure van het verblijf speciale voorwaarden voor toegang tot de accommodatie heeft aanvaard, verklaart onherroepelijk te worden geïnformeerd dat het contract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de overeenkomst van de eigenaar, die deze overeenkomst in het bijzonder kan ondergeschikt maken aan een verhoging. van de aanbetaling.

In dit geval komt de overeenkomst van de eigenaar tot stand binnen 48 uur na de boeking door de klant.Art. 7. Beëindiging van het contract7.1. Door het feit van de eigenaar

A. Als de eigenaar het contract vóór het begin van het verblijf annuleert vanwege omstandigheden die niet aan de huurder kunnen worden toegeschreven, kan de klant naar keuze:

De terugbetaling van alle bedragen die bij de uitvoering van het contract zijn betaald, zo spoedig mogelijk verlangen. De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding in geval van overmacht, gedefinieerd als een abnormale en onvoorspelbare omstandigheid, buiten de controle van de eigenaar en waarvan de gevolgen ondanks alle ingezette zorgvuldigheid niet konden worden vermeden (bijv. , zonder dat deze lijst beperkend is: toe te schrijven aan de eigenaar, oorlog, slecht weer, brand, overstromingen, natuurrampen, in quarantaine geplaatste zone, overlijden van de eigenaar ...).

Voor alle andere gevallen dan hierboven vermeld, kan de klant een vergoeding eisen die overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade en gerechtvaardigd door bewijs. Deze vergoeding wordt in elk geval beperkt tot 30% van de huurprijs exclusief kosten.

B.De eigenaar heeft ook het recht om het contract te beëindigen, zonder kennisgeving of compensatie: voor het begin van het verblijf, als de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert of in geval van een fout van de kant van de gegevensinvoer cl hij introduceerde tijdens het boekingsproces; Tijdens het verblijf, als de klant zijn verplichtingen volgens de algemene en speciale voorwaarden niet nakomt. In dit geval is de klant aansprakelijk voor de eigenaar van de vergoeding zoals vermeld in punt 7.2.7.2. Door de huurder huurder

De klant kan het contract op elk moment beëindigen, op voorwaarde dat de eigenaar een vergoeding ontvangt voor de schade die de annulering van het overschot op de volgende manier heeft geleden:

Bij annulering meer dan 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 30% van de huurprijs;

Als de annulering plaatsvindt tussen de 30e dag (inbegrepen) en de 20e dag (uitgesloten) vóór de datum van het begin van het verblijf: 60% van de huurprijs;

Als de annulering plaatsvindt tussen de 21ste dag (inbegrepen) en de 2e dag (uitgesloten) vóór de datum van het begin van het verblijf: 90% van de huurprijs;

Als de annulering plaatsvindt op de 2e dag (inbegrepen) vóór de datum van het begin van het verblijf of later: 100% totale prijs van de huurprijs.Art. 8. Wijziging van een essentieel onderdeel van de reserveringArtikel 8.1. Voor het begin van het verblijf

Als na de ondertekening van het contract en vóór de datum van het begin van het verblijf een essentieel onderdeel van de reservering ontbreekt of wordt gewijzigd, zal de eigenaar de klant zo snel mogelijk informeren, voor zover hij weet, en in in elk geval vóór de datum van het begin van het verblijf.

In dit geval zijn de regels van artikel 7.1. A waarnaar hierboven wordt verwezen van toepassing.Artikel 8.2. Tijdens het verblijf

De klant kan ook een vergoeding eisen die overeenkomt met de geleden schade en gerechtvaardigd door het bewijsmateriaal.Deze vergoeding wordt in elk geval beperkt tot 30% van de huurprijs exclusief kosten

De klant kan geen aanspraak maken op deze vergoeding in geval van overmacht, gedefinieerd als een abnormale en onvoorspelbare omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de eigenaar en waarvan de gevolgen ondanks alle ingezette zorgvuldigheid niet konden worden vermeden (bijvoorbeeld zonder deze lijst is beperkend: toe te schrijven aan de eigenaar, oorlog, slecht weer, brand, overstromingen, natuurrampen, in quarantaine geplaatst gebied, overlijden van de eigenaar ...).Art. 9. Verplichtingen van de eigenaar9.1. Documenten meegedeeld aan de huurder

De eigenaar stuurt de klant van de huurder, per e-mail (e-mail, sms) en via zijn persoonlijke toegang tot de website, een bevestiging van de ontvangst van zijn reservering door de eigenaar, een samenvatting van de boeking en een uitnodiging voor betalen. De eigenaar verstrekt de klant ook een pro-formafactuur met de essentiële informatie van de boeking.9.2. Nalevingsgarantie

De eigenaar garandeert de conformiteit van de woningbeschrijvingen en hun inhoud, met uitzondering van de schattingen van de kosten als bedoeld in artikel 10.2.2. die slechts een indicatieve waarde hebben. Evenzo worden de foto's, plattegronden en toeristische informatie, evenals het geluidsniveau van de accommodatie vermeld voor louter informatieve doeleinden en impliceren dit geen enkele verplichting van de eigenaar.Art. 10. Verplichtingen van de huurder-klant10.1. Informatie van de klant

De klant moet de eigenaar correcte, volledige en bijgewerkte informatie verstrekken, in het bijzonder, zonder deze lijst volledig te maken, over de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf (minderjarigen, enz.) En de reden van het verblijf. De klant neemt alle algemeen niet-gespecificeerde gevolgen, inclusief financiële consequenties, die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en / of niet-gecommitteerde informatie.10.2. Betalingsverplichtingen

10.2.1. Prijs van het verblijf

Binnen 5 dagen na de datum van de bevestiging van zijn reservering betaalt de klant de eigenaar een aanbetaling gelijk aan 30% van de huursom.

De klant betaalt het saldo van de prijs van het verblijf en, indien nodig, de aanbetaling uiterlijk 8 weken vóór de datum van het begin van het verblijf.

Als de boeking minder dan 8 weken voor de startdatum van het verblijf wordt gemaakt, betaalt de klant de volledige prijs van het verblijf en, indien van toepassing, de aanbetaling, na bevestiging van de reservering door de eigenaar.

Als de reservering minder dan 21 dagen vóór de startdatum van het verblijf wordt gemaakt en de betaling via overschrijving wordt gedaan, stuurt de klant de eigenaar onmiddellijk een geldig bewijs van deze betaling.

Als de huurder niet tijdig betaalt, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de boeking te annuleren vanwege de schuld van de klant vóór het begin van het verblijf in overeenstemming met artikel 7.1.B.

Het verblijf kan in geen geval beginnen zonder dat de klant het volledige bedrag van de prijs van het verblijf, de eventuele aanbetaling, aan de eigenaar heeft betaald.

De Klant verricht alle in dit artikel bedoelde betalingen ten behoeve van de eigenaar door overschrijving op het bankrekeningnummer op de boekingsbevestiging en / of de pro forma factuur met de daarin vermelde communicatie.

10.2.2. massa

De bedragen vermeld op de pagina van de presentatie van de op de site van de eigenaar gepubliceerde woningen als voor energieverbruik, komen overeen met een indicatief en redelijk verbruik, rekening houdend met de samenstelling van de groep van de deelnemers aan het verblijf dat door de klant is opgegeven tijdens de reservering en van normaal gebruik en in goede vader van het huis.

Als de prijs van de huur van het vakantiehuis forfaitaire kosten omvat, dekken de gedefinieerde bedragen een redelijk verbruik bij goede vader volgens het aantal mensen dat door de huurder van de klant is ingevuld om het gebouw tijdens het verblijf te bewonen.

Het pakket kan in geen geval op niet-uitputtende wijze het opladen van elektrische voertuigen, de installatie van opblaasbare zwembaden of andere apparatuur dekken die niet is aangegeven op de pagina van de presentatie van de op de website gepubliceerde woningen.

Het gebruik van middelen voor andere doeleinden dan die van het vakantiehuis zal resulteren in de facturering van toeslagen die tegen kostprijs worden gegenereerd.

De methode voor het berekenen van de kosten is gedetailleerd op alle pagina's die betrekking hebben op huisvesting en de prijs ervan. Dit kan omvatten, zonder dat deze lijst volledig is, energieverbruik, de toeristenbelasting, de prijs van de huur van lakens en de kosten in verband met de levering of het onderhoud van apparatuur specifiek.

Wanneer de kosten van bepaalde verplichte kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend in de context van een vast tarief vanwege de aard van de kosten, zijn deze kosten op een geschatte manier in de prijs van het verblijf inbegrepen en het gecommuniceerde bedrag is niet-contractueel.

10.2.3. storting

Tenzij anders bepaald, betaalt de klant, indien nodig, de aanbetaling aan de manager die verantwoordelijk is voor de ontvangst, bij het overhandigen van de sleutels van de accommodatie en tot het bedrag vermeld in het contract.

In geval van niet-betaling van deze aanbetaling, kan de eigenaar weigeren de sleutels aan de klant te geven, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 11, wordt de aanbetaling door de eigenaar aan de klant terugbetaald aan het einde van de periode van 15 werkdagen waarnaar wordt verwezen en na aftrek, indien van toepassing en in de eerste plaats voor alle kosten in het algemeen alle resulterende schade of verlies dat de klant heeft veroorzaakt aan de behuizing en / of de inhoud ervan.

Als het bedrag van de schade groter is dan of gelijk is aan het bedrag van de aanbetaling, stemt de huurder ermee in om bovendien het bedrag dat de kosten dekt en indien nodig de kosten met betrekking tot de schade te betalen.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de teruggave van de aanbetaling alleen wordt gedaan wanneer een overeenkomst tussen de klant en de eigenaar wordt bereikt met betrekking tot de afrekening van mogelijke huurschade en de kosten en uitgaven als bedoeld in de vorige paragraaf of, aan het niet bereiken van overeenstemming, wanneer een definitieve rechterlijke beslissing definitief is geworden.10.3. Verantwoordelijkheid van de huurder klant

10.3.1. Overzicht

De klant erkent dat hij civiel verantwoordelijk is alleen voor de schade die is toegebracht aan de accommodatie, de inhoud, de apparatuur, aan derden en / of hun goederen, door het feit of die van een persoon, en dit met inbegrip van zijn gastheren wiens hij moet reageren op elk onwettig of onrechtmatig gedrag of onwettig, oneigenlijk of oneigenlijk gebruik van de accommodatie of de inhoud, diefstal of brand en de schending van zijn contractuele verplichtingen.

De kosten die de eigenaar heeft gemaakt om de behuizing, de inhoud, de uitrusting en / of de bijlagen in goede staat terug te brengen, indien nodig in mindering gebracht op een verouderingscoëfficiënt, worden op de borg ingehouden en, als de borg wordt onvoldoende om deze kosten te dekken, door de eigenaar aan de klant gefactureerd.

De klant erkent dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar op geen enkele manier kan worden aangegaan in geval van schade veroorzaakt tijdens het verblijf aan zichzelf, zijn eigendommen, zijn bezoekers en begeleidende personen.Hij verbindt er zich in dit geval toe rechtstreeks en uitsluitend zijn mogelijke grieven aan de eigenaar te formuleren.

De verantwoordelijkheid van de eigenaar kan ook niet worden ingeroepen of gezocht door de klant, in geval van diefstal, brand of verhaal van de eigenaar van de woning tegen de klant, bijvoorbeeld de schade aan de ter beschikking gestelde behuizing.

10.3.2. Verplichtingen van de klant bij zijn aankomst

Tenzij anders bepaald op het verblijfsticket vinden de aankomst van de klant en het ophalen van de sleutels plaats tussen 16 en 18 uur op het adres van de accommodatie.

Als de klant zich tijdens deze periode niet kan presenteren, ongeacht de omstandigheden (bijvoorbeeld files, stakingen, enz.), Is hij verplicht om de manager die verantwoordelijk is voor de ontvangst persoonlijk telefonisch op de hoogte te brengen. waarvan de gegevens worden vermeld op het ticket-verblijf, en hiermee een ander tijdstip van aankomst overeenkomen.

De klant heeft een periode van 4 uur na het betreden van het gehuurde pand en uiterlijk tot 22.00 uur op de dag van aankomst om zich overeenkomstig de bepalingen in artikel 11 aan de eigenaar te melden gebrek aan overeenstemming van de wooneenheid en / of de inhoud en / of uitrusting ervan met de informatie die haar is meegedeeld en die zijn opgenomen in het rapport van de inventaris van ontvangen armaturen.

Het gebrek aan manifestatie van de klant binnen deze periode, zal worden beschouwd als een erkenning door de laatste dat de vermeldingen op de kaart naar huis en / of op het toegangsrapport in overeenstemming zijn met de realiteit.

Het rapport zal dan worden beschouwd als tegenstrijdig met de staat van het vakantiehuis, de inhoud en de uitrusting op het moment van aankomst.

10.3.3. Verplichtingen van de huurder tijdens het verblijf

1- Persoonlijk aanwezig zijn gedurende het hele verblijf

De klant verklaart onherroepelijk te worden geïnformeerd dat hij de enige verantwoordelijkheid op zich neemt, waarvan de voorwaarden worden beschreven in dit artikel 10.3.1. Daarom verbindt hij zich ertoe persoonlijk aanwezig te zijn in de hem ter beschikking gestelde accommodatie voor de duur van het verblijf.

2- Respecteer de bestemming van de accommodatie

De klant stemt ermee in om te genieten van de accommodatie in goede vader, afhankelijk van het gebruik waarvoor het is bedoeld en de beschrijving die is gemaakt op de startpagina van de behuizing die op de site is gepubliceerd. Hij verbindt zich ertoe om kennis te nemen van en alle gebruiksinstructies op te volgen die zijn opgesteld door de eigenaar of door de manager die verantwoordelijk is voor de ontvangst met het oog op de goede voortgang van het verblijf.

De klant stemt ermee in om de hem ter beschikking gestelde woningen evenals zijn bijgebouwen en zijn omgeving inclusief geluid te respecteren.

De klant stemt ermee in om geen voertuigen te parkeren op plaatsen die niet voor dit doel zijn voorzien (gazon, tuin ...).Hij stemt er ook mee in geen tijdelijke accommodatie te installeren, zoals een tent, een stacaravan, ...

3- Respecteer de wettelijk toegestane maximale capaciteit van de accommodatie

De klant verbindt zich ertoe de maximaal wettelijk toegestane capaciteit van de accommodatie te respecteren, evenals het mogelijke verbod op bezetting van de accommodatie door groepen en / of voor doeleinden die niet zijn toegestaan door de speciale voorwaarden voor toegang tot huisvesting, zoals vermeld voor bepaalde goederen op de website en op het verblijfsticket.

Om te onderzoeken of de wettelijk toegestane maximale capaciteit wordt gerespecteerd, wordt het totale aantal volwassenen, adolescenten, kinderen en baby's dat in de woning verblijft in aanmerking genomen, ongeacht het aantal bedden en / of slaapmeubilair dat fysiek in de woning beschikbaar is.

4- Respecteer de voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van honden

Honden zijn niet toegestaan

Het verbod op de aanwezigheid van honden strekt zich uit over het gehele eigendom van de beschikbare accommodatie, inclusief in de tuinen en bijgebouwen.

5 - Respecteer het verbod op roken in het vakantiehuis

De klant stemt ermee in het rookverbod in het vakantiehuis te respecteren en op te leggen aan alle personen die in het vakantiehuis verblijven.

Het interieur van het vakantiehuis wordt beschouwd als elke ruimte die door muren is geïsoleerd van de omgeving, voorzien van een plafond of vals plafond.

Indien nodig stemt de klant ermee in om de eigenaars te vragen naar de meest geschikte plaats om buiten het huis te roken en naar de meest geschikte manier om filters, tabak en ander afval van het roken te verzamelen.

De eigenaren van het gehuurde vakantiehuis kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als er echter overlast van sigarettengeuren is gevonden door niet-naleving van deze voorwaarde door vorige huurders.

6- Linnen

Tenzij anders vermeld, wordt linnengoed (inclusief lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, badhanddoeken en theedoeken) niet verstrekt. De klant is verplicht dit huishoudlinnen mee te nemen. De klant moet ook de matras bedekken met een hoes of een laken. Het gebruik van slaapzakken is niet toegestaan. Als dit niet het geval is, heeft de eigenaar het recht om de kosten voor het reinigen van de matrassen en alle andere beddengoedartikelen die aan de klant beschikbaar zijn gesteld, van de borg af te trekken.

7 - Verbod om een friteuse te gebruiken

Tenzij anders bepaald, stemt de klant ermee in dat een friteuse niet zal worden gebruikt in het gehuurde pand voor de duur van het verblijf.

8 - Meld onmiddellijk eventuele gebreken in het gehuurde

In het geval dat de huurder klant een defect in het gehuurde pand vindt dat op korte termijn tijdens het verblijf kan worden opgelost, MOET hij dit zo snel mogelijk melden aan de eigenaar, de door hem aangewezen persoon of de manager die verantwoordelijk is voor de ontvangst. haar bevindingen om de eigenaar in staat te stellen onverwijld een passend antwoord te geven.

Anders kan de huurder de aansprakelijkheid van de eigenaar niet vinden.

In het geval dat er niet onmiddellijk een oplossing kan worden geboden tijdens het verblijf, heeft de huurder klant een maximale periode van 48 uur na het einde van het verblijf om een claim in te dienen op de manier die is gespecificeerd in artikel 11.

9- Mogelijke huurschade

De klant verbindt zich ertoe om de eigenaar, de door hem geautoriseerde persoon of de manager die verantwoordelijk is voor de ontvangst onverwijld en uiterlijk bij vertrek op de hoogte te stellen van eventuele schade, schade of verliezen aan de accommodatie, zijn inhoud en / of apparatuur.

Als de klant niet onmiddellijk schade meldt, heeft de eigenaar (of de door hem gemachtigde persoon) een periode van vijf werkdagen vanaf het einde van de huurovereenkomst om een verklaring van schade onder de aandacht van de huurder te brengen schade of verlies aan de accommodatie, de inhoud en / of apparatuur tijdens het verblijf in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gespecificeerd in artikel 11.10.3.4. sancties

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan hem de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.

Op dezelfde manier heeft de eigenaar het recht om het contract tijdens het verblijf te beëindigen, in overeenstemming met artikel 7.1.B, als hij zich bewust wordt van een onwettig of oneigenlijk gebruik van de woning of van het gedrag van de cliënt of van een persoon of dier, die hij in zijn voogdij heeft, waardoor hij in verlegenheid wordt gebracht of een overlast zoals het de soepele loop van het verblijf in gevaar brengt.

10.3.5. Verplichtingen van de klant wanneer hij vertrekt

Tenzij anders bepaald op het verblijfsticket, is de klant verplicht om de accommodatie die beschikbaar is gesteld vóór 10.00 uur op de laatste dag van het verblijf te verlaten, behalve in het weekend waar het vertrek is toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur.

De klant moet de accommodatie, de inhoud en de uitrusting in dezelfde staat retourneren als die is vastgelegd in het rapport van de inventaris van plaatsen van binnenkomst en in perfecte staat van orde en netheid.

De klant blijft verplicht, ondanks de eindschoonmaak door een derde, het geveegde huis terug te brengen, de vaat schoon te maken en op te slaan, de elektrische apparaten (inclusief de barbecue) schoon te maken, het meubilair te vervangen zijn verplaatst, laat de toiletten schoon achter, sorteer het afval en plaats ze op de aangegeven plaats, maak de bedden los en vouw de eventueel ter beschikking gestelde lakens.

De kosten die door de eigenaar worden gemaakt als gevolg van niet-naleving van de bovenstaande verplichtingen, blijven op de borg staan en worden, indien de borg onvoldoende is om deze schoonmaakkosten te dekken, door de eigenaar aan de klant gefactureerd.

10.3.6. Verzekering De huurder stemt ermee in een geldig verzekeringscontract af te sluiten dat zijn aansprakelijkheid dekt in geval van brand in het gehuurde gebouw.Art. 11. Claimbeheer11.1. Claims van de eigenaar en huurschade

De eigenaar (of de door hem gemachtigde persoon) heeft een maximale periode van vijf werkdagen vanaf het einde van de huurovereenkomst om de huurder een verklaring van schade, schade of verlies aan de woning, de inhoud en / of zijn uitrusting tijdens het verblijf via, PRIORITY, het online formulier dat beschikbaar is.

De claim moet worden gestaafd door bewijsmateriaal, zoals zonder deze lijst uitputtend, foto's, verklaring ondertekend door de huurder, bewijs van uitwisselingen met hem, kopieën van documenten ondertekend door de partijen.

Er wordt gespecificeerd dat de klant van de huurder niet eindigt volgens de voorwaarden van artikel 9.2.1.elk gebrek aan overeenstemming van de accommodatie en / of de inhoud en / of apparatuur met het inventarisrapport binnen 4 uur na het betreden van het gehuurde en uiterlijk tot 22.00 uur op de dag van de aankomst, wordt elke verslechtering van het goed met betrekking tot de bevindingen in de notulen van de plaatsen van binnenkomst vermoedelijk veroorzaakt door het feit van de huur, tenzij de huurder bewijst dat deze schade, schade of verlies plaatsvond zonder zijn schuld of die van een persoon, inclusief zijn gasten, of vanwege een dier, waarop hij moet antwoorden.

De eigenaar zal een objectieve schatting laten maken met het oog op het contract, waarbij de kosten worden geëvalueerd van de werkzaamheden die nodig zijn voor de restauratie van de behuizing en / of de inhoud ervan, rekening houdend met de veroudering van het beschadigde eigendom.

De kosten voor reparatie en / of renovatie worden bij voorrang op de aanbetaling geheven.11.2. Claims ingediend door de huurder

11.2.1.Niet-naleving van gehuurde panden

De huurder heeft een periode van 4 uur na het betreden van het gehuurde en uiterlijk tot 22.00 uur op de dag van aankomst, om zich bij de eigenaar te melden bij elk gebrek aan overeenstemming van de accommodatie en / of de inhoud en / of uitrusting ervan met betrekking tot de informatie die haar is meegedeeld en die welke voorkomen in het rapport van de inventaris van de ontvangen programma's.

De claim wordt GEPRIORITISEERD via het online formulier.

De claim moet worden gestaafd door bewijsmateriaal, zoals zonder deze lijst uitputtend, foto's, bewijsmateriaal van uitwisselingen met de eigenaar.

Indien de klant niet binnen deze periode aantoont, wordt deze door de laatste beschouwd als een erkenning dat de vermeldingen op het huisblad en / of op het inventarisrapport van de inrichting in overeenstemming zijn met de realiteit, zodat er geen verzoek is kan niet meer worden ingevoerd op dit account.

11.2.2. Defect gehuurd pand

In het geval dat de huurder klant een defect in het gehuurde pand vindt dat op korte termijn tijdens het verblijf kan worden opgelost, MOET hij dit onmiddellijk melden aan de eigenaar, aan de door hem aangewezen persoon of aan de manager die verantwoordelijk is voor de receptie. , zodat de eigenaar onmiddellijk een passend antwoord kan geven. Bij gebreke hiervan kan geen aanspraak op dit punt worden gemaakt in overeenstemming met artikel 10.3.3. 8 ° algemene voorwaarden met betrekking tot de huurovereenkomst.

Claims die niet tijdens het verblijf kunnen worden ingediend of die niet naar tevredenheid zijn opgelost tijdens het verblijf, moeten binnen 48 uur na het einde van het verblijf aan de eigenaar worden gemeld om ontvankelijk te zijn.

De claim moet worden gestaafd door bewijsmateriaal, zoals zonder deze lijst uitputtend, foto's, bewijsmateriaal van uitwisselingen met de eigenaar.

In dit geval zal de eigenaar alles in het werk stellen om de huurder adequaat te compenseren.Art. 12. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden en het contract worden beheerst door het Belgisch recht.Art. 13. Bevoegde rechter

In geval van een geschil met betrekking tot de training, de interpretatie of de uitvoering van de algemene voorwaarden en / of het contract, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aarlen bevoegd.